Економіко-математичне моделювання

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕНЬ МІЖ ПАРАЛЕЛЬНО ПРАЦЮЮЧИМИ АГРЕГАТАМИ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

КЕРУВАННЯ КРЕДИТНОЮ ТА ДЕПОЗИТНОЮ СТАВКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З КАПІТАЛОМ ДОСТАТНІМ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ НА КРЕДИТИ

МОНІТОРИНГ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ

СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

НЕЧІТКА ЛОГІКА В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ОПТИМАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

МОДЕЛІ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ В УПРАВЛІННІ ІЄРАРХІЧНИМИ ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВНАСЛІДОК ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Pages

Subscribe to Економіко-математичне моделювання