Проблеми сталого розвитку національної економіки

ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УЗАГАЛЬНЮЮЧА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА МЕТОДИКОЮ BALANCED SCORECARD

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І ЄС В МЕЖАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА МЕХАНІЗМ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПЕРЕХОДУ ДО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФРАСТРУКТУРА» ТА ЇЇ ФУНКЦІЙ

СТАН ТА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ПОДОЛАННЯ ПРОЯВУ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Pages

Subscribe to Проблеми сталого розвитку національної економіки