Економічна теорія

ПРОЦЕС ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АСПЕКТІ ПРОВІДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

ЕВОЛЮЦИЯ ТЕОРІЙ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВНА ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АУТС

ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЦІ

РОЛЬ КОРПОРАЦІЙ У ЗМІНІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Pages

Subscribe to Економічна теорія