Жуковська О.А.

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ОПТИМАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ КРЕДИТНОГО РІШЕННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НЕРУХОМІСТЬ В УМОВАХ ІНТЕРВАЛЬНОЇ НЕВІЗНАЧЕНОСТІ

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ З ІНТЕРВАЛЬНОЮ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ ПОПИТУ

Subscribe to Жуковська О.А.