СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто засади створення системи економічної безпеки підприємства. Розглянуто поняття економічної безпеки підприємства та системи економічної безпеки підприємства. Акцентовано увагу тому, що системи економічної безпеки – це відносно відокремлений складний елемент управління підприємством в цілому. Запропоновано вихідні складові такої системи та визначено її елементи: цілі, суб'єкти забезпечення економічної безпеки, об'єкти безпеки, механізми забезпечення безпеки, режими функціонування системи забезпечення економічної безпеки, ідентифіковані загрози економічній безпеці підприємства. Представлено опорно-графічну схема динамічної системи забезпечення економічної безпеки підприємства (складова фінансової безпеки) на прикладі ПАТ «Агромат» з використанням дерева індикаторів, дерева рішень та виконавців. Для прийняття рішення щодо забезпечення економічної безпеки підприємства запропоновано використати методику рішення оптимізаційних задач в нечітких умовах пріоритетності альтернатив.

Література: 

1. Гнилицька Л.В. Застосування концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності // [Електронний ресурс] Сайт: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/foa/2011_18/18_b_05.pdf
2. Колпаков П.А. Концептуальные основы экономической безопасности фирмы: автореф. дис. канд. екон. наук / П.А. Колпаков. – М., 2007. – 25 с.
3. Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства / О.Л. Коробчинський // Актуальні проблеми економіки. – 2009.– № 4.– С. 41-45.
4. Лянной Г. Система экономической безопасности предпритяия/ Г.Лянной // BOS – журнал о личной и коммерческой безопасности. – 2006. – №7. – С. 16-19.
5. Чібісова І.В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / І.В. Чібісова, Є.М. Івашина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_31/Chibis.pdf
6. Шемаєва Л.Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища: автореф. дис. д-ра. екон. наук/ Л.Г. Шемаєва. – К., 2010. – 39 с.
7. Шевченко І. Особливості формування економічної безпеки підприємства / І. Шевченко // Наука молода. – 2010. – №10. – С. 178-181.
8. Швиданенко Г. О., Кузьомко В. М., Норіцина Н. І. Економічна безпека бізнес. — К.: КНЕУ, 2011. – 511с.

Завантажити текст статті: