Гавриш О.А.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВНАСЛІДОК ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ГЕНЕРАЦІЯ ІМПУЛЬСІВ ФОРМУВАННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГРОЗ СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Subscribe to Гавриш О.А.