Економіко-математичне моделювання

ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТНІ ТА ДЕПОЗИТНІ СТАВКИ БАГАТОПРОДУКТОВОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ В EXCEL

МАГІСТРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА З ТЕРМІНАЛЬНИМ КРИТЕРІЄМ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ КРЕДИТНОГО РІШЕННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НЕРУХОМІСТЬ В УМОВАХ ІНТЕРВАЛЬНОЇ НЕВІЗНАЧЕНОСТІ

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ З ІНТЕРВАЛЬНОЮ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ ПОПИТУ

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ІЄРАРХІЧНІЙ ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

ПОБУДОВА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ШЛЯХОМ АГРЕГУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МІКРООПИСУ

Pages

Subscribe to Економіко-математичне моделювання