Стратегія

ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ ЗМІН СЕРЕДОВИЩА ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ І ФОРМИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

НАПРЯМИ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПЕРЕХОДУ ДО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

ВІД СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДО ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ?

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАСЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

ОЦІНКА РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСТ В УКРАЇНІ

ЛІДЕРСТВО У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ВІД “G7” ДО “E7”

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Pages

Subscribe to Стратегія