ОЦІНКА РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСТ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовані результати дослідження розвитку стратегічного планування українських міст. Була здійснена класифікація існуючих підходів при розробці стратегічних документів. У 2012 році були проведені дослідження змісту офіційних сайтів органів місцевого самоврядування найбільших міст України. Веб-сайти 105 міст України вивчались по наступним напрямам: наявність стратегічних документів (коли вони були розроблені, ким); методи, які використовувалися при їх розробці; перелік нормативно-правових документів по розробці та реалізації стратегій управління. Під час аналізу в якості основних проблем стратегічного планування були визначені наступні: відсутня уніфікації методів та методик стратегічного планування; немає Положення по моніторингу та корегуванню стратегічних планів. Автор пропонує використовувати прагматичний підхід до розробки стратегічних документів і типологію стратегій.

Література: 

1. Стратегія соціально-економічного розвитку міста Києва до 2015 р.: схв. розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.11.2004 р., № 2168.
2. Стратегія розвитку Києва до 2025 р.(проект) від 31.05.2011 р.  71 c.
3. Панухник О.В. Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України / О.В.Панухник // Актуальні проблеми економіки. – 2009.  № 1. – С. 152 – 157.
4. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: практичний посібник / За ред. І.Санжаровського. – К.: Вид-во К.І.С., 2008. – 214 с.
5. Станасюк Н.С. Аналіз стратегічного планування місцевого розвитку / Н.С. Станасюк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. (Вісник Національний університет "Львівська політехніка" , 2009, № 647.  С. 212-217.
6. Стратегический анализ и разработка стратегии развития города: методическое пособие по семинарским занятиям для студентов. – Красноярск: РИО СФУ, 2007.  336 с.
7. Мавко П. Стратегічне планування розвитку територій [Електронний ресурс] / Режим доступу: msdp.undp.org.ua/data/.../8%20strategic%20management_частина3.
8. Карий О. Стратегічне планування розвитку міста / О.Карий. – Львів, «СПОЛОМ», 2006. – 287 с.
9. Кашевський В. Стратегічний план – не розкіш, а необхідність для сучасного українського міста / В.Кашевський // Волинський Ресурсний Центр, річний звіт 2004. – С. 5- 8.
10. Фонд «Ефективне Управління». [Електронний ресурс]/ Режим доступу: www.feg.org.ua.
11. Асоціація міст України. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.auc.org.ua/news/sposterezhna-rada-viznala-diyalnist-proektu-merm-uspishnoyu

Завантажити текст статті: