Глобалізація

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

МІСЦЕ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ У СУЧАСНІЙ ГЛОБАЛІЗОВАНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

ПРОЦЕС ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АСПЕКТІ ПРОВІДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

ВІД СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДО ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ?

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЦИКЛІЧНІСТЬ ТА ДИСБАЛАНСИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ

ОСОБЛИВОСТІ ШТАТНО-НАВЧАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СВІТОВИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Pages

Subscribe to Глобалізація