«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

У статті досліджується концепція «зеленої економіки». Обґрунтована необхідність її розвитку в умовах глобалізації. Концепція «зеленої економіки» дозволить вирішити соціальні, фінансові, паливні, кліматичні та інші проблеми комплексно і досягти не тільки кількісного зростання, але й суттєвих якісних і реальних покращень. Визначені позитивні та негативні сторони впливу «зеленої економіки» на зовнішньоторговельні відносини країн світу. Перехід до нової економічної системи несе потенціальні економічні вигоди країнам, що розвиваються, оскільки відкривають нові можливості для експорту. Одночасно розвиток «зеленої економіки» несе небезпеку «зеленого протекціонізму», який впливатиме на перспективи зростання в окремих країнах. Дослідження існуючої концепції «зеленої економіки» дало змогу запропонувати її новий етап розвитку, який спрямований на зростання добробуту суспільства і соціальних гарантій та одночасно на зменшення екологічних ризиків і дефіцитів. Успішна реалізація нового глобального «зеленого» курсу відбуватиметься завдяки перебудові зовнішньоторговельної політики, яка надасть можливість країнам світу закласти основи для переходу до найстійкішої економічної системи.

Література: 

1. Паньков В.С. Глобализация экономики: quails es et quo vadis? //Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - № 1. – с.16-24.
2. Захарова Т.В. «Зеленая» экономика как новый курс развития: глобальные и региональные аспекты //Вестник Томского государственного университета. – 2011. - № 4 (16). – с.28-38.
3. Kennet M. What Green Economics? An age of global transformation – An Age of Green Economics. - Режим доступу: www.greeneconomics.org.uk.
4. Мосты. Июнь 2011. Выпуск 3. Между торговлей и устойчивым развитием. Режим доступу: www.rgwto.com.
5. Зомонова Э.М., Гомбоев Б.О. «Зеленая» экономика – повестка для конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20) //Вестник Бурятского государственного университета . – 2012. - № 1. – с.96-109.
6. Навстречу «зеленой» экономике: путь к устойчивому развитию и искоренению бедности. Обобщающий доклад для представителей властных структур. – UNEP, 2011. – Режим доступу: www.unep.org/greeneconomy.
7. Цель и темы Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. Доклад Генерального секретаря от 22.10.2010. - Режим доступу: www.un.org.
8. Порфирьев Б. Рабочие материалы Карнеги. «Зеленая» экономика: реалии, перспективы и пределы роста. Апрель, 2013. – Режим доступу: http://www.carnegie.ru.

Завантажити текст статті: