Гречко А.В.

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ З ПОЗИЦІЇ ЇХ ВПЛИВУ НА МІКРОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЗАЛІЗНИЧНГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

ДОСВІД КОРПОРАТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПИ

Subscribe to Гречко А.В.