ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дана робота присвячена розгляду сутності поняття «інвестиційний процес» та аналізу теоретичних аспектів інвестиційної діяльності . Дано визначення поняттю « інвестиційна діяльність » , представлені її форми , види і їх взаємодію. Також проведено аналіз поглядів різних наукових політекономічних шкіл на даний процес , розглянуті основні теорії руху капіталу та їх еволюція , позначені головні проблеми різного рівня та їх класифікація , на вирішення яких націлена міжнародна інвестиційна діяльність . Розглядається механізм дії « зовнішнього поштовху » і наслідки його впливу на рух капіталу . Особлива увага приділяється факторам різного рівня , які впливають на інтенсивність міжнародної інвестиційної діяльності в цілому. Також вивчено окремі фактори , які впливають на певні форми інвестиційної діяльності та простежено послідовність даного процесу взаємодії . На основі проведеного дослідження позначена взаємозв'язок умов , характер зміни форм і кінцевого результату інвестиційної діяльності.

Література: 

1. Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения / Е.С. Акопова, О.Н. Воронкова, Н.Н.//Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 416 с.
2. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет // М. : Финансы и статистика, 1993. – C.224-231.
3. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія України / О.Г. Білорус //К. : Грані-Т, 2007. -190с.
4. Гаврилюк О.В. Іноземні інвестиції. /О.В. Гаврилюк//- К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин, 1998.- 200 с.
5. Макогон Ю.В., Формы и направления межрегионального трансграничного экономического сотрудничества // Монография/ Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко В.И.// Донецк: 2002 р. – 482 с.
6. Лук`яненко Д.Г. Міжнародна інвестиційна діяльність / Д.Г. Лук’яненко, О.М. Мозговий, Б.В. Губський та ін. ; за ред. Д. Г. Лук’яненка//-К. : КНЕУ, 2003. – 387 с.
7. Харрод Р. Теории экономической динамики: Новые выводы экономической теории и их применение в экономической политике: пер. с англ. / Р. Харрод;. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 160 с.

Завантажити текст статті: