Проблеми сталого розвитку національної економіки

ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ДІЇ ЕФЕКТУ «ПРОЛОНГОВАНОГО ШОКУ»

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

ПІДПРИЄМСТВА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

МІСЦЕ ЛІЗИНГУ В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ КАБЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Pages

Subscribe to Проблеми сталого розвитку національної економіки