Скрипченко М.О.

УЗАГАЛЬНЮЮЧА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА МЕТОДИКОЮ BALANCED SCORECARD

МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Subscribe to Скрипченко М.О.