СТАН ТА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ПОДОЛАННЯ ПРОЯВУ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

В умовах нестабільності глобальної економіки особливо актуальними стають питання стабільності національного розвитку. За 20 років незалежності держави невизначеність у стратегічному векторі її розвитку, яка спричинила кризу в системі управління, відсутність реальних реформ і нездатність своєчасно протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам призвели до того, що за даний період Україна розгубила свій унікальний потенціал. В даній науковій статті обґрунтовано кризові явища в економіці України, що посилились в результаті світової фінансово-економічної кризи, що почалася у 2008 році, та їх вплив на зміну національної безпеки країни; проаналізовано тенденції зміни обсягів валового внутрішнього продукту (ВВП) та загрози, що спричинені даними змінами; надано рекомендації щодо подолання кризових явищ, забезпечення стабільності національної економіки України та підвищення рівня її економічної безпеки. Крім внутрішніх проблем, охарактеризовано також стан та перспективи розвитку сусідніх з Україною держав, зокрема, країн СНД, а також основних впливових світових центрів.

Література: 

1. Geoinformatics and Sustainable Development» [Електронний ресурс] / World Data Center – 2010 – Режим доступу: http://wdc.org.ua
2. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities [Electronic resource] / United Nations Statistics Division – 2011 – Rev.3.1.
3. Антонюк Л.Л. Шляхи інтеграції України в глобальну інноваційну систему / Л.Л. Антонюк // Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; за заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007.–544с.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації / О. Білорус // Політична думка. – 2001. - №4. – С.68-83.
5. Зевин Л.З., Стрепетова М.П., Ушакова Н.А. Экономическое развитие России в эпоху глобализации: роль внешнего фактора / Л.З. Зевин, М.П. Стрепетова //Россия и соврем. мир. - 2001. - N 1. - С.41-57.

Завантажити текст статті: