Караєва Н.В.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПЕРЕХОДУ ДО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

ГЕНЕЗИС ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ І ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

Subscribe to Караєва Н.В.