Проблеми сталого розвитку національної економіки

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ – ВАЖЛИВИЙ ТА НЕОБХІДНИЙ КРОК ПЕРЕХОДУ ДО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГРОЗ СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ – ЗАПОРУКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ УКРАЇНИ

ГЕНЕЗИС ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ І ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОГО СКЛАДНИКА ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В ДЕРЖАВІ ЯК ІНДИКАТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. МІЖДЕРЖАВНІ СПІВСТАВЛЕННЯ

Pages

Subscribe to Проблеми сталого розвитку національної економіки