Інноваційно-інвестиційні процеси

ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВПЛИВ БАНКІВСЬКИХ СТАНДАРТІВ БАЗЕЛЬ III НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО - ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЗА ЗОВНІШНІМИ ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, СКЛАДОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТРАТЕГІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Pages

Subscribe to Інноваційно-інвестиційні процеси