Дергачова В.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯРЕАЛІЗАЦІЙНИМ СУПРОВОДОМ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

СТАНОВЛЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РІЗНОВЕКТОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ОЦІНКА ПОЗИЦІЙ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Subscribe to Дергачова В.В.