Кавтиш О.П.

СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

РОЛЬ КОРПОРАЦІЙ У ЗМІНІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Subscribe to Кавтиш О.П.