Сімченко Н.О.

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СТРУКТУРОУТВОРЮВАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙНИХ ПРОФІЛІВ КЕРІВНИКІВ В ІЄРАРХІЇ УПРАВЛІННЯ

Subscribe to Сімченко Н.О.