ГЕНЕРАЦІЯ ІМПУЛЬСІВ ФОРМУВАННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Аргументовано наявність взаємозв’язку між економічним становищем видавничих підприємств та рівнем конкурентоспроможності поліграфічних підприємств. Конкретизовано визначення поняття «видавнича діяльність». Здійснено аналіз динаміки результатів видавничої діяльності в Україні, на основі чого виявлені тенденції розвитку ринку видавничо-поліграфічної продукції. Проведено дослідження відносних показників грошового обороту видавничих підприємств. Визначено чинники, що стримують розвиток видавничих підприємств та можуть опосередковано впливати на дохідність поліграфічних підприємств. Запропоновано концептуальну модель формування конкурентоспроможності друкованої продукції на основі прямих та опосередкованих імпульсів, що їх здатні взаємно надсилати проміжний та кінцевий споживачі продукції та поліграфічне підприємство. Встановлено, що генерація описаних імпульсів забезпечує запуск механізму підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств.

Література: 

1. Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. – Л. : УАД, 2006. – 274 с.
2. Буряк С. В. Аналітичний огляд випуску книжкової продукції в 2010 році // Вісник Книжкової палати України. – 2010. – № 12. – С. 3 – 10.
3. Видавнича діяльність України // Вісник Книжкової палати України. – 2000. – № 6. – С. 4 – 5.
4. Дем’янова Л. Є. Поточна статистика книговидання України – 2004 // Вісник Книжкової палати України. – 2004. – № 7. – С. 2 – 3.
5. Буряк С. В. Аналіз випуску друкованої продукції в 2006 році // Вісник Книжкової палати України. – 2007. – № 4. – С. 9 – 15.
6. Буряк С. В. Аналіз випуску друкованої продукції у 2008 році // Вісник книжкової палати України. – 2008. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKP/2009_5/st_2.pdf
7. Мураховський А. Л. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції у 2011 році / А. Л. Мураховський, С. В. Буряк // Вісник книжкової палати України. – 2012. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2012_5/index.htm
8. Афонін О. В. Динаміка змін економічного стану видавничої галузі у І півріччі 2012 року (порівняно з аналогічним періодом 2010–2011 рр). – Офіційний сайт Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=4056

Завантажити текст статті: