ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯРЕАЛІЗАЦІЙНИМ СУПРОВОДОМ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

В статті розглянуто важливість такої складової діяльності підприємства, як управління послугами. Наведено причини, що обумовлюють необхідність розвитку системи управління якістю на підприємстві саме в аспекті високоякісної післяреалізаційної підтримки товару шляхом надання споживачеві послуг. Важливість організації такої діяльності підприємства проаналізована з точки зору необхідності її існування для ведення бізнесу на Європейських ринках та надання підприємству стійких конкурентних переваг на вітчизняному. Проаналізовано еволюцію розвитку підприємництва з неминучою зміною орієнтирів. В статті наведено схему роботи системи управління послугами на виробничому підприємстві, проаналізовано вплив розвитку такої системи на внутрішнє середовище підприємства. Проаналізовано зв'язок між підтримкою концепції орієнтування на клієнта та управлінням взаємовідносинами зі споживачем. Розглянуто впровадження та вдосконалення систем управління послугами та управління якістю як неодмінних складових процесу модернізації вітчизняних підприємств.

Література: 

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – СПб: Питер, 2012. – 816 с.
2. Гэмбл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителем / П. Гэмбл, М. Стоун, Н. Вудкок. – М.: Гранд, 2001. – 512 с.
3. Будылин С. Автоматизация управления / С. Будылин, Г. Матвеев // Управление компанией. – 2005. – № 9. – С.11–14.
4. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – К. : Знання, 2007. – 439 с.

Завантажити текст статті: