УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ОЦІНКА ПОЗИЦІЙ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ

У статті охарактеризовано рейтингову оцінку рівня міжнародної конкурентоспроможності України в 2008 р. на основі індикаторів, розрахованих міжнародними установами. Визначено проблеми та надано пропозиції для підвищення конкурентоспроможності країни шляхом переходу на нові засади моніторингу параметрів економічного розвитку.

Evaluation of the level of international competitiveness of Ukraine in 2008 has been characterised in this article on the base of indicators calculated by international institutions. The way of raising competitiveness of the country by introducing new monitoring facilities of economic development parameters has been offered.

Література: 

1.Глобальний конкурентний простір: монографія / О.Г. Білорус та ін. – К. : КНЕУ. – 2007. – 680 с.
2.Богдан Н. Государственная поддержка инновационного развития / Н. Богдан, А. Гришанович //Наука и инновации. – 2008. – № 2. – С.40–44.
3.Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах / О. Голощапова // Економіст. – 2007. – № 2. – С. 32–35.
4.Рейтинг стран [Электронный ресурс] // Росбизнесконсалтинг. – URL: http://rating.rbc.ru/articles/2009/32599945_tbl.shtml?2009/10/23/32597112.
5.Власова О. Хватит врать / О. Власова // Эксперт. – 2006. – № 44. – С. 76–82.

Завантажити текст статті: