ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

У статті аналізуються сутність та місце відносин у сфері державних закупівель у системі економічних зв’язків в Україні; з’ясовуються характерні риси та основні фактори впливу, а також законодавче забезпечення цих відносин. Особлива увага приділяється динаміці кількісних показників, що характеризують ступінь їх розвитку, та виявленню системоформувальних тенденцій.

This article analyzes the essence and rank of the procurement relations in the system of economical connections in Ukraine; elucidates characteristics and basic influencing factors as well as legislative provision of such relations; the special attention is paid to dynamics of quantitative indicators which characterize the range of its development and to identification of backbone tendencies.

Література: 

1. Смиричинський В. Логістичний менеджмент державних закупівель / В. Смирчинський. – Тернопіль: КартBБланш, 2004. – 390 с.
2. Смиричинський В. Прок’юремент як механізм формування конкурентоспроможного ринку державних закупівель європейського типу в Україні / В. Смирчинський // Конкуренція. – 2004. – № 4 (13). – С. 8–12.
3. Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти : Постанова Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 921 [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Перелік вiд 17.10.2008 № 921. – Документ 921B2008Bп, редакцiя вiд 28.10.2009 на пiдставi 1112B2009Bп, чинний. – URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgiBbin/laws/main.cgi?nreg=921B2008B%EF.
4. Ткаченко Н.Б. Управління державними закупівлями : Монографія / Н. Б. Ткаченко. – К. : Книга, 2007. – 296 с.
5. Мінекономіки відкриває вебBпортал “Державні закупівлі” [Електронний ресурс]. – URL:http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=120955.
6.Конституція України й основні закони в сфері захисту економічної конкуренції [Електронний ресурс]. – URL:http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id=143737&cat_id=42345.
7. ВР скасувала закон про держзакупівлі [Електронний ресурс]. – URL:http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2008/03/20/121898.
8. Марусов А. 12 стільців на руїнах / А. Марусов // Дзеркало тижня. – 2008. B № 39 (718). – С. 5.
9. Марусов А. Монопольна пастка, або Агонія державного управління настане восени? / А. Марусов // Дзеркало тижня. – 2007. – № 26 (655). – С. 3.
10. Гузенко Н. Верховна БізнесBРада / Н. Гузенко // Контракти. – 2008. – № 40. – С. 4.
11. Павленко О. Тендерна мафія переходить у наступ? / О.Павленко [Електронний ресурс] // Галичина. – 2008. – №91. – С. 2. – URL:http://www.galychyna.if.ua.
12. РЕЗОНАНС : Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу оперативної інформації електронних видань [Електронний ресурс]. – 2008. – №42. – URL:http://www.nbuv.gov.ua/Siaz/Rezonans/2008/rez042.pdf.

Завантажити текст статті: