РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ – ВАЖЛИВИЙ ТА НЕОБХІДНИЙ КРОК ПЕРЕХОДУ ДО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Наведено основні недоліки діючої до 2011 року податкової системи, прийнятого Податкового кодексу України та надано пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної податкової системи в умовах переходу до постіндустріального суспільства.

Приведены основные недостатки действующей до 2011 года налоговой системы, принятого Налогового кодекса Украины и поданы предложения для дальнейшего реформирования отечественной налоговой системы в условиях перехода к постиндустриальному обществу.

Література: 

1. Вишневський В. Принципи оподаткування: обґрунтування і емпірична перевірка / В. Вишневський // Економіка України.  2008.  № 10.  С. 55-72.
2. Єфименко Т.І. Основні напрямки трансформації податкової системи в Україні / Т.І. Єфименко // Фінанси України. – 2007. № 9. – С. 1011.
3. Молдован О. Податки і збори: менше не завжди краще / О. Молдован // Економічна правда.  2010.  С. 1.
4. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство / С. Мочерний // Економіка України.  2002.  № 9.  С. 59.
5. Музиченко О.В. Тенденції розвитку податкових систем країн-членів Європейського союзу / О.В. Музиченько, О.Я. Мельник // Зовнішня торгівля.– 2007.– 136 с.
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-У1.
7. Ревун В.І. Про реформування й модернізацію податкової системи / В.І. Ревун // Фінанси України. – 2007.  № 6. – С. 33.
8. Симоненко В.К. Податковий кодекс України: що залишилося за «бортом» проекту/ В.К. Симоненко // Голос України.  № 158.  2010.
9. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / В.М.Геєць та ін. – К.: Логос, 1999. – 500 с.
10. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К. : Либідь, 2002. – 470 c.
11. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010.
12. Проект Стратегії реформування податкової системи [Електронний ресурс] // Асоціація митних брокерів України. – 2009. — Режим доступу : http://www.ambu.org.ua/node/971

Завантажити текст статті: