УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті проаналізовано сучасний стан української інформаційної інфраструктури, виділено основні проблеми, а також запропоновано шляхи удосконалення існуючої інформаційної політики в Україні. Розглянуто базові пріоритети Національної програми інформатизації України (НПІ). Виділено основні напрями розвитку та регулювання інформаційної сфери розвинутих країн.

The article stress on the analysis of Ukrainian information infrastructure, characterise the main features of information government policy. Also shortly and comprehensively clears up the content of this policy and the ways of its improvement. Briefly review the main priorities of the National Informatization Program (NIP).

Література: 

1. Винарик Л.С. Входження України до інформаційного суспільства : зб. наук. праць / Л.С. Винарик. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2006. – Вип. 30. – С. 56–63.
2. Закон України “Про Національну програму інформатизації”, прийнятий 4 лютого 1998 року N 74/98*ВР [Електронний ресурс]. – URL: http:// delo.ua.
3. Додонов О.Г. Інформаційна політика в Україні: стратегія розвитку / О.Г. Додонов // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : Мат. Всеукр. наук.*практ. конф. – К.: УкрІНТЕІ, 2007. – С. 24–29.
4. Радионов И.И. Становление глобального информационного общества: проблеми і перспективи / И.И. Радионов. – М. : СИНГЕТ, 2005. – 332 с.
5. Еріксон Т. Тиранія моменту: швидкий і повільний час в інформаційну добу / Т. Еріксон. – Л.: Кальварія, 2004. – 196 с.

Завантажити текст статті: