Інтелектуальний капітал

СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ

СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

СТРАХОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

ПАРАДИГМА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РОСІЇ

Subscribe to Інтелектуальний капітал