ПАРАДИГМА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РОСІЇ

На основі аналізу складу й структури інтелектуального капіталу (клієнтський, людський, структурний капітал) визначена економічна і соціальна ефективність накопичення інтелектуального капіталу. Проведено типологію витрат у сфері інтелектуального накопичення за базисною класифікаційною ознакою, визначені критерії економічної ідентифікації витрат у сфері нематеріального нагромадження. У роботі показано, що капіталізація результатів інтелектуальної діяльності породжує інноваційну діяльність, в якій на перше місце виходить реалізація прав інтелектуальної власності.

Література: 

1. Эдвинссон Л. Интеллектуальный капитал / Л. Эдвинссон, М. Мэлоун // Иноземцев В. Л. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999.
2. Gnliches Z. Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey / Gnliches Z. // J. of Eco-nomic Literature. – Vol YXVT1.
3. Abramovitz M. American Macroecomomic Growth in the Era of Knowl-edge'Based Progress: The long' Run Perspectiv / S.L.Engennan, R.E.Gallman eds. // An Economic History of the United States: The Twentieth Century. – N.Y.: Cambridge University Press, 2000. – Vol. 3. – pp. 1–92.
4. Дэвид П. Экономические основы общества знаний / Дэвид П., Форэ Д.; перев. С.М. Пястолова // Эконом. Вест. Ростовского гос. ун'та. 2003. – Т. 1., № 1.
5.Беккер Г.С. Человеческое поведение. Экономический подход / Г.С. Беккер; Пер. с англ. – М.: ГУ'ВШЭ, 2003.
6. Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование / Дж. Кендрик. – М.: Прогресс, 1976.

Завантажити текст статті: