Шевчук О.А.

ДИНАМІКА СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВНА ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Інвестиції в людський капітал – передумова економічного розвитку

ВИДИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Subscribe to Шевчук О.А.