ЕВОЛЮЦИЯ ТЕОРІЙ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

У статті представлена еволюція поглядів на природу циклічності розвитку глобальних економічних систем, показано становлення і розвиток економічної теорії циклів.

Проаналізовано існуючі класифікації теорій економічних циклів. У роботі розглянуті економічні цикли різної тривалості за класифікацією, запропонованою Й. Шумпетером. Досліджено теоретичні основи, базові механізми, принципи, причини циклів Дж. Китчина тривалістю 3-5 років, циклів К. Жюгляра тривалістю 7-11 років, циклів (ритмів) С. Кузнеця тривалістю 15 -25 років, довгих хвиль Н. Кондратьєва періодичністю в 45-60 років.

Розглянуто сутність, природу, механізми циклічних трансформацій в економічній динаміці. Виділено різні класифікації циклічних економічних трансформацій в залежності від тяжкості, яка визначається тривалістю рецесії, характеру основних техніко-економічних процесів, керованості і можливості інституційного регулювання циклічних коливань. Вивчено три групи причин, які призводять до періодичних коливань ділової активності.

Література: 

1. Bormotov M. Economic cycles: historical evidence, classification and explication / M. Bormotov. – [Electronic resource] – Access mode: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19660/2/MPRA_paper_19660.pdf
2. Burns A Measuring Business Cycles. /Burns A.F., Mitchell W.C. //National Bureau of Economic Research. - New York – 1946- Pр. 369
3. Korotayev A. V. Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis / A. V. Korotaev, S. V. Tsirel. – Structure and Dynamics. 2010. Vol.4 (1). – Pp. 57.
4. Kuznets S. Secular Movements in Production and Prices. Their Nature and their Bearing upon Cyclical Fluctuations / S. Kuznets - Boston: Houghton Mifflin, 1930 – Pp. 536.
5. Schumpeter J. A. History of Economic Analysis / J. A. Schumpeter. – London: George Allen & Unwin, 1954. – Pp. 968.
6. Tylecote A. The long wave in the world economy / A. Telecote. – New York: Routledge, 1993. – Pp. 352.
7. Игонина Л.Л. Теории экономических циклов и современные финансовые кризисы/ Л.Л. Игонина// Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму - 2012 - № 1 (5) - Т. 1- С. 200-208.

Завантажити текст статті: