Круш П.В.

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

СТАНДАРТ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

РОЛЬ КОРПОРАЦІЙ У ЗМІНІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ, НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Subscribe to Круш П.В.