Жук М.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА АГРЕГОВАНУ ПОВЕДІНКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ У КРАЇНАХ-ПАРТНЕРАХ

Subscribe to Жук М.О.