Здрок В.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА АГРЕГОВАНУ ПОВЕДІНКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ У КРАЇНАХ-ПАРТНЕРАХ

Subscribe to Здрок В.В.