Тюленєва Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАЗЕННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Subscribe to Тюленєва Ю.В.