Шашина М.В.

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ УНІТАРНИМИ ПІДПРИЄМТСВАМИ

Subscribe to Шашина М.В.