Ключнікова М.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В НАУКОЄМНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАУКОЄМНОГО ПІДПРИЄМСТВА

КОМУНАЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ЗА ДОМОПОМОГОЮ ЛІЗИНГУ

КОМУНАЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ЗА ДОМОПОМОГОЮ ЛІЗИНГУ

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

МІСЦЕ ЛІЗИНГУ В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Subscribe to Ключнікова М.В.