Економіка знань

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРА РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

ГРУПУВАННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

СУЧАСНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ

Subscribe to Економіка знань