СУЧАСНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ

Анотація. Досліджено основні напрями формування державної інноваційної політики у провідних країнах світу. На його основі обґрунтовано, що є найбільш вигідною для України за умов формування державної інноваційної політики, спрямованої на активізацію науково-технічної і інноваційної діяльності.

Summary. The analysis direction formed of innovation political concluding countries. Is grounded advantage of formation in Ukraine market focused national innovation political directed on activation scientific, technical and innovation activity.

Література: 

1. Карпенко, М. Державне стимулювання інтелектуальної діяльності в Україні [ТЕКСТ] / М. Карпенко // Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. – К. : НИСД, 2006. - С. 116. – 250 пр. - ISBN 966-554-071-8.
2. Гейць, В. М., Александрова, В. П., Артьомова, Т. И., Бажал, Ю. М., Барановський, О. И. Економіка України: стратегії і політика довгострокового розвитку [ТЕКСТ] / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Ін-т економ. прогнозув. – Фенікс, 2003. – 1008 с. – 2000 пр. - ISBN 966-342-085-4.
3. Александрова, В. П. Інноваційний потенціал та його роль в економічному розвитку країни [ТЕКСТ] / В.П. Александрова // Наука та наукознавство. – 2003. – № 2. - С. 39-45. – 200 пр. – ISSN 0374-3896.
4. Шкворець, Ю. Створення національної інноваційної системи України як передумови ефективного використання інноваційного потенціалу [ТЕКСТ] / Ю. Шворец // Економіст - № 5. – 2004. - С. 43-48. – 500 пр. – ISSN 1810-3944.
5. Чухно, А. Постіндустріальна економіка : теорія, практика та їх значення для України [ТЕКСТ] / А. Чухно. – К. : Лотос, 2003. – 632 с. – 1000 пр. - ISBN 966-581-393-5.
6. The Global Competitions report 2002-2003. World Economic Forum [Electronic Resource] // Geneva. – Mode of access: www.weforum.org. – Last access: 12-07-2003. – Title from the screen.
7. Геєць, В. М., Семиноженко, В. П. Інноваційні перспективи України [ТЕКСТ]: [наукове видання] / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Константа. : Харків, 2006. - С. 109. – 1500 пр. - ISBN 966-342-085-5.

Завантажити текст статті: