інтервальна модель

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ОПТИМАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Subscribe to інтервальна модель