Дудукало Г.О.

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ РАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН FORMATION EFFECTIVE MANAGEMENT ON THE BASIS OF RATIONAL MODEL OF LABOR RELATIONS

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Subscribe to Дудукало Г.О.