БАЛКАНСЬКІ КРАЇНИ В СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наведено групи показників оцінки конкурентоспроможності держав і місце України у світових рейтингах. Проаналізовано напрями освоєння цільових ринків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено тенденції розвитку двостороннього співробітництва України з балканськими країнами: Болгарією, Боснією та Герцеговиною, Македонією, Сербією, Словенією, Хорватією, Чорногорією, Албанією, Грецією. Акцентована увага на необхідності збільшення в структурі експорту товарів з високою часткою доданої вартості.

Приведены группы показателей оценки конкурентоспособности государств и место Украины в мировых рейтингах. Проанализированы направления освоения целевых рынков при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Исследованы тенденции развития двустороннего сотрудничества Украины с балканскими странами: Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Македонией, Сербией, Словенией, Хорватией, Черногорией, Албанией, Грецией. Акцентировано внимание на необходимости увеличения в структуре экспорта товаров с высокой долей добавленной стоимости.

BALKAN COUNTRIES IN THE STRUCTURE OF FOREIGN TRADE UKRAINE

An assessment of group performance and competitiveness of Ukraine's place in world rankings. Ways of developing target markets in foreign trade activity. The tendencies of development of bilateral cooperation between Ukraine and the Balkan countries: Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia, Slovenia, Croatia, Montenegro, Albania, Greece. Attention is given to the need to increase exports of goods with high value added.

Література: 

1. Сидоренко О. США, Швейцария и Дания возглавили рейтинг ВЭФ по индексу глобальной конкурентоспособности / О. Сидоренко // Зеркало недели. – 2007. № 42-43 (671-672).
2. Статистична інформація. Зовнішньоекономічна діяльність. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація). Государственный комитет статистики Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. – Заголовок з екрану.
3. Посольство України в Болгарії. Стан торговельно-економічних відносин та інвестиційної діяльності між Україною та Болгарію. – Режим доступу:
http://www.mfa.gov.ua/bulgaria/ua/16937.htm. – Заголовок з екрану.
4. Посольство України в Республіці Хорватія та Боснії і Герцеговині (за сумісництвом). Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Боснією і Герцеговиною. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/croatia/ua/17447.htm. Заголовок з екрану.
5. Посольство України в Республіці Македонія. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Республікою Македонія. – Режим доступу:
http://www.mfa.gov.ua/macedonia/ua/20454.htm. Заголовок з екрану.
6. Посольство України в Республіці Сербія. Стан торговельно економічних відносин між Україною та Республікою Сербія. – Режим доступу:http://www.mfa.gov.ua/serbia/ua/3194.htm. - Заголовок з екрану.
7. Посольство України в Республіці Словенія. Торгівельно-економічне співробітництво між Україною та Республікою Словенія. – Режим доступу:
http://www.mfa.gov.ua/slovenia/ua/11951.htm. Заголовок з екрану.
8. Посольство України в Республіці Хорватія та Боснії і Герцеговині (за сумісництвом). Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Республікою Хорватія. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/croatia/ua/17447.htm. Заголовок з екрану.
9. Посольство України в Чорногорії. Торговельно-економічне та інвестиційне
співробітництво України та Чорногорії. – Режим доступу:
http://www.mfa.gov.ua/montenegro/ua/news/detail/25871.htm. Заголовок з екрану.
10. Посольство України в Грецькій Республіці та в Республіці Албанія (за сумісництвом). Стан торговельно-економічних відносин між Україною та Республікою Албанія. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/greece. Заголовок з екрану.
11. Посольство України в Грецькій Республіці та в Республіці Албанія (за сумісництвом). Стан та перспективи розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Грецькою Республікою. – Режим доступу: http://www.mfa.g ov.ua/greece. Заголовок з екрану.

Завантажити текст статті: