DYNAMICS OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF ENGINEERING ENTERPRISES IN UKRAINE

In the article the analysis of export activity of machine-building enterprises of Ukraine as one of the main factors affecting the development of leadership on the world market. It has allowed to reveal the dynamics of the production and sales area.
Based on dynamics of the production and sale sector the basic problems of development of machine-building enterprises of Ukraine. Noted that these problems are called by two major factors. Namely: internal factors - use of obsolete technologies, high level of wear of the basic production assets, low level of innovative activity. As well as external factors, among which are dominant: a developed machine-building complex of the post-industrial state of West and development of machine-building production in the Asian region, and first of all in China.

Indicated that the impetus for enhancing the export potential of the machine-building enterprises should be the formation of a reliable legal framework.

Based on the monitoring of the export potential of the machine-building enterprises established that for the reform of domestic machine-building complex is necessary to create conditions for the effective use of scientific potential. This will allow reduction of capital, energy and material intensity of production and increase the share of high-tech production.

References: 

1. Luk’janenko D.G. Globalizacija ta konkurentospromozhnist': metodologija doslidzhen' i systemnyh ocinok. / Upravlinnja mizhnarodnoju konkurentospromozhnistju v umovah globalizacii' ekonomichnogo rozvytku: Monografija: U 2 t. – T.I / D.G. Luk’janenko, A.M. Poruchnyk, L.L. Antonjuk ta in.; Za zag. red. D.G.Luk’janenka, A.M. Poruchnyka. – K.: KNEU, 2006. – 816 s.
2. Gejc' V. M. Transformacijni procesy ta ekonomichne zrostannja v Ukrai'ni / NAN Ukrai'ny; Instytut ekonomichnogo prognozuvannja / [Skrypnychenko M. I., Pryhod'ko T. I., Demjanenko V. V., Timenko N. M.] Za red. V.M. Gejcja /. — H. : Fort, 2003. — 440s. : rys. — Bibliogr.: s. 419-430.
3. Analitychna dopovid' /[ Zhalilo Ja.A., Pokryshka D.S., Belins'ka Ja.V., Berezhnyj Ja.V.] – K. : NISD, 2012. – 144 s.
4. Besedin V. F. Ekonomika Ukrai'ny: global'ni vyklyky i nacional'ni perspektyvy : Kolektyvna monografija / [Besedin V.F., Muzychenko A.S. ta in.] Za red. V.F.Besedina, A.S.Muzychenko. – Naukovo-doslidnyj ekonomichnyj in-t, Umans'kyj derzh. pedagogichnyj un-t im. Pavla Tychyny. – K. : NDEI, 2009. – 492 s.
5. Promyslovist' Ukrai'ny u 2007–2010 rokah Statystychnyj zbirnyk. [Elektronnyj resurs] / Za redakcijeju L.M. Ovdenko. K.: TOV «Avgust Trejd» . 2011, s. 307. Rezhym dostupu http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Zakon Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro stymuljuvannja rozvytku vitchyznjanogo mashynobuduvannja dlja agropromyslovogo kompleksu»/ Verhovna Rada Ukrai'ny; Zakon vid 06.11.2012 № 5478-VI
7. «Plan pershochergovyh zahodiv z vykonannja Derzhavnoi' programy rozvytku vnutrishn'ogo vyrobnyctva» Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 7 lystopada 2012 r
8. Zakon Ukrai'ny «Pro industrial'ni parky» / Vidomosti Verhovnoi' Rady (VVR), 2013, № 22, st.212) [Iz zminamy, vnesenymy zgidno iz Zakonom № 406-VII vid 04.07.2013]
9. Zakon Ukrai'ny «Pro derzhavne reguljuvannja dijal'nosti u sferi transferu tehnologij» vid 2 zhovtnja 2012 r. № 5407-V
10. Koncepcija reformuvannja derzhavnoi' polityky v innovacijnij sferi / Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 10 veresnja 2012 r. № 691-p
11. Pro zatverdzhennja planu zahodiv shhodo realizacii' Koncepcii' reformuvannja derzhavnoi' polityky v innovacijnij sferi na period do 2014 roku»./ / Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 01.04.2013 № 234-r
12. Zakon Ukrai'ny «Pro stymuljuvannja investycijnoi' dijal'nosti u priorytetnyh galuzjah ekonomiky z metoju stvorennja novyh robochyh misc'» vid 6 veresnja 2012 r. № 5205-VI / Vidomosti Verhovnoi' Rady (VVR), 2013, № 32, st.410
13. Zakon Ukrai'ny Pro vnesennja zminy do Zakonu Ukrai'ny "Pro rozvytok litakobudivnoi' promyslovosti" shhodo derzhavnoi' pidtrymky zbutu aviacijnoi' tehniky vitchyznjanogo vyrobnyctva / Vidomosti Verhovnoi' Rady (VVR), 2013, № 17, st.156
14. «Derzhavna programa aktyvizacii' rozvytku ekonomiky na 2013—2014 roky» / Postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 27 ljutogo 2013 r. № 187

Upload article :