Крикавський Є.В.

ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ В АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Subscribe to Крикавський Є.В.