ЦІНОУТВОРЕННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Проаналізовано стан модельного аналізу олігополістичного ринку вертикально диференційованих продуктів, до яких традицйно відносять ринки високотехнологічних галузей виробництва. Запропоновано методологію визначення ціни модельного ряду сонячних елементів Nanosolar та First Solar. У розраховані ціни закладено вплив ринкових факторів на внутрішньому ринку України, зокрема конкуренції збоку українських та зарубіжних виробників. Розглянуто ситуацію, коли виробництво товару розміщено в одній країні (в США), а продажі відбувається як в цій країні, так і за кордоном (на ринку України). Наведена методологія базується на встановленні цiни пpидбaння тoвapy, щo ввoзитьcя в кpaїнy, і враховує транспортні та митні витрати, дозволяючи визначати цiни рeaлiзaцiї на внутрішньому ринку України. Зроблені оцінки корегуються на ціни тонкоплівкових сонячних батарей Sharp із врахуванням відмінності техніко-експлуатаційних показників сонячних елементів. Обмежуючись ефективністю енергоперетворення сонячного елементу як параметру із найбільшою вагою значущості, обчислено ваговий коефіцієнт, що враховує усі види нарахувань у кінцевій ціні реалізації порівняно із цiною пpидбaння елементу, та одержано просту аналітичну залежність для розрахунку ціни.
Ключові слова: ціноутворення, нанотехнології, нанотехнологічна складова, сонячні елементи

Література: 

1. Hodge G. New global frontiers in regulation: The age of nanotechnology [Теxt] / D. Bowman, K. Ludlow– Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 2007. – 422 p.
2. Marinova D. Nanotechnology strength indicators: international rankings based on US patents [Теxt] / Marinova D., McAleer V.  Nanotechnology. – 2003. – Vol. 14, No 1. – P. R1–R7.
3. Palmberg C. Nanotechnology: An overview based on indicators and statistics [Теxt] / C. Palmberg, H. Dernis, C. Miguet – OECD publishing, 2009. – 112 p.
4. Heinze T. Nanoscience and nanotechnology in Europe: Analysis of publications and patent applications including comparisons with the United States [Теxt] / T. Heinze  Nanotechnology, Law & Business. – 2004. – Vol. 1, No 4. – P. 1-19.
5. Hullmann A. The economic development of nanotechnology – An indicators based analysis [Теxt] / А. Hullmann // European Commission, DG Research, Unit “Nano S&T – Convergent Science and Technologies». 2006. – 34 p.
6. Malanowski N. Growth market Nanotechnology – An analysis of technology and innovation [Теxt] / N. Malanowski, T. Heimar, W. Luther, M. Werner – Weinheim: Wiley VCH Verlag, 2006. – 294 p.
7. Коротченкова Ю. О. Моделювання ціни сонячних елементів з нанотехнологічною складовою [Текст] / Ю. О. Коротченкова // Економічний вісник НТУУ "КПІ". –2013. – №10. – 10 с.
8. Deneckere R. The diffusion of consumer durables in a vertically differentiated oligopoly [Теxt] / R. Deneckere, A. de Palma // The RAND Journal of Economics. – 1998. – V. 29, No. 4. – P. 750-771.
9. Sutton J. Vertical product differentiation: some basic themes [Теxt] / J. Sutton // The American Economic Review. – 1986. – V. 76, No. 4. – P. 393-398.
10. Lancaster K. J. The economics of product variety: a survey [Теxt] / K. J. Lancaster // Marketing Science. – 1990. – V. 9, Issue 3. – P. 189-206.
11. Hotelling H. Stability in competition [Теxt] / H. Hotelling // The Economic Journal. – 1929. – V. 39, No. 153. – P. 41-57.
12. Andaluz J. On protection and vertical product differentiation [Теxt] / J. Andaluz // Regional Science and Urban Economics. – 2000. – V. 30, Issue 1. – P. 77-97.
13. Malley J. On protection and vertical product differentiation [Теxt] / J. Malley, T. Moutos // Canadian Journal of Economics. – 2002. – V. 35, No. 2. – P. 257-281.
14. Lutz S. A general equilibrium model with vertically differentiated industries, skilled labour and trade [Теxt] / S. Lutz, A. Turrini // Economic Modelling. – 2006. – V. 23, Issue 1. – P. 1-19.
15. André F. J. Strategic quality competition and the Porter hypothesis [Теxt] / F. J. André, P. González, N. Porteiro // Journal of Environmental Economics and Management. – 2009. – V. 57, Issue 2. – P. 182-194.
16. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник [Текст] / Ю. Г. Тормоса – К.: КНЕУ, 2001. – 122 с.
17. Митний тариф України, Додаток до Закону України "Про Митний тариф України" від 5 квітня 2001 року №2371-III (2371-14) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2371г-14 – Назва з екрану.
18. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://lpc.com.ua/content/podatkovii-kodeks-ukraїni-nalogovyi-kodeks-ukrainy#_Toc283293907 – Назва з екрану.
19. Перелік товарів компанії "Аванте" [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.avante.com.ua/rus/price/items/_price_ full.htm – Назва з екрану.
20. Интернет магазин енергообладнання "Energy.ua" [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://buy.energy.ua/pv/sharp_na-f-128gk_na-f-128gk_128_vt.html – Назва з екрану.
21. Перелік товарів компанії ЧМП "Сириус" [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.siriusone.net – Назва з екрану.
22. "FreeLight Polska" company [Electronic resource]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.freelight.eu/index.php?page=oferta-1-eur-en – Назва з екрану.

Завантажити текст статті: