МОТИВАЦІЯ КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття присвячена дослідженню особливостей мотивації до креативно-інноваційної діяльності в сучасних організаціях. Пропонується в структурі внутрішньої мотивації виділяти дві групи мотивів: процесні, що беруть початок власне у креативному процесі, і результуючі, що пов’язані з очікуваними позитивними наслідками від участі в креативному процесі. Припускається, що зовнішні мотиватори, які надає організація, діють вибірково або на процесні, або на результуючі мотиви. Підтримуючі зовнішні мотиватори спрямовані на створення умов для креативного процесу і посилення процесних внутрішніх мотивів. Винагороджувальні зовнішні мотиватори спрямовані на матеріальне, статусне та емоційне визнання цінності досягнутого результату і посилення результуючих внутрішніх мотивів. В роботі визначаються принципи функціонування системи мотивації до креативно-інноваційної діяльності: відносної автономності процесних і результуючих мотивів, пріоритетності процесних внутрішніх мотивів, спрямованої дії зовнішніх мотиваторів, збалансованості і синергетичності зовнішніх мотиваторів, індивідуальної чутливості до дії зовнішніх мотиваторів.

Література: 

1. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учеб. пособие для студентов экон. специальностей / В. Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2000. – 302 с.
2. Стаут Л.У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера / Л.У. Стаут. – М.: ООО Издательство «Добрая книга», 2007. – 536 с.
3. Toffler А. The third wave / A. Toffler. – London: Pan Books Ltd., 1981.
4. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2006. – 340 с.
5. Amabile T.M. Creativity in context: update to the social psychology of creativity / T.M. Amabile. – Boulder, Colo.: Westview Press, 1996. – 336 p.
6. Hennessy B.A., Amabaile T.M. The conditions of creativity / B.A. Hennessy – R. J. Sternberg (ed) The nature of creativity. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988.– pp. 11-38.
7. Robinson A.G, Stern S. Corporate creativity: how innovation and improvement actually happen / A.G. Robinson – San Francisco: Berrett-Koehler, 1997.
8. Stenmark D. Failures of reward-driven behaviour in industry: a case of systems, management and creativity / D. Stenmark // Proceedings of ECIS. –Turku, Finland, June 14-16, 2004.

Завантажити текст статті: