ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ КАБЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Розглянуто особливості та методичні підходи до формування собівартості інноваційної продукції на прикладі кабельної галузі. Описано економіко-математичну модель «витрати на дослідження та розробки— собівартість — дохід від реалізації».

Рассмотрены особенности и методические подходы по формированию себестоимости инновационной продукции на примере кабельной отрасли. Описано экономико-математическую модель «затраты на исследование и разработку —себестоимость — доход от реализации».

Література: 

1. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-IV від 04 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 36. — С. 882—892.
2. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. під № 391/3684. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 // Все про бухгалтерський облік. — 2002. — № 84 (751). — 80 с.
3. Гайфутдинова О.С. Подходы к определению нновационной конкурентоспособности на примере кабельной промышленности / О.С. Гайфутдинова // Кабели и провода. — 2006. — № 4 (299). — С. 31—35.
4. Економіка та організація виробництва: підручник // За ред. В.Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера, К.: Знання, 2007. — С. 160—176.
5. Метеленко Н.Г. Економіка підприємства: основи теорії та практики: Навч. посібник / Н.Г. Метеленко, А.О. Двігун, Т.М. Борисенко. — Донецьк: Юго-Восток, 2008, С. 174—185.
6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р., № 47.
7. Фінансова звітність підприємства ЗАТ «Завод «Південкабель».

Завантажити текст статті: