Методи рангової статистики

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ УНІТАРНИМИ ПІДПРИЄМТСВАМИ

Subscribe to Методи рангової статистики