ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ УНІТАРНИМИ ПІДПРИЄМТСВАМИ

Розроблено поетапну методику оцінки ефективності управління державними унітарними підприємством з використанням методів рангової статистики, визначенням еталонного та фактичного порядку показників, які впливають на остаточний показник ефективності.

This article is about diagnostic of effectives government enterprises with using rang statistic. The approach provides the capability to evaluate and to detect the etalon and fact record, that influence on result.

Література: 

1. Варнавский, В. Государственно-частное партнерство как альтернатива приватизации в инфраструктурном комплексе [Текст] // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – №2. – С. 46 – 52
2. Виссарионов, А. Государственный сектор: границы, контроль, управление [Текст] / Федоров И. // Экономист. – 2003. – № 6. – C. 3 – 12
3. Вербицька, М. В. Моделі оцінювання ефективності управління державним сектором [Текст] // НВЖ Держава та регіони, серія: економіка та підприємництво. – 2006. – № 6. – С.57 – 61
4. Герасимчук, З. Комплексная оценка уровня устойчивого развития регионов Украины [Текст] // Экономика Украины. – 2002. – №2. – С. 34 – 42.– ISSN 0131-775Х.
5. Адміністрація Президента України. Комплексна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів на 2000, 2001 рр. та січень-червень 2002 р. [Текст] / Головне управління з питань економічної політики. – К., 2002. – 20 с.
6. Методичні рекомендації щодо застосування критеріїв ефективності управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки від 30 грудня 2003 р. № 1268/8589 Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://www.kmu.gov.ua/ control/publish/ article? art_id=6456996.
7. Про затвердження критеріїв ефективності управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки від 18.02.03, № 375/2298 / Наказ Міністерства економіки, Фонда державного майна [Текст] // Офіційний вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 24.

Завантажити текст статті: